Duurzaamheid

Hogere energieprijzen, vermeende klimaatverandering en eisen van de Rijksoverheid leiden ertoe dat we zuiniger met energie moeten omspringen. Uiteraard beweegt TotalElektra hierin mee. TotalElektra is gespecialiseerd in de nieuwste, duurzaamste technieken. TotalElektra adviseert bij de keuze van het soort systeem en draagt zorg voor de juiste inpassing.

Een vorm van een duurzame energietechniek is de toepassing van led-verlichting en intelligente lichtsturingssystemen. Verder kan men denken aan het zelf opwekken van elektriciteit via PV-panelen.